0

“Lãng quên và chốn chạy” hay “đối mặt và trưởng thành”?

Một người bạn đã nói với tôi rằng “Niềm vui nên đến từ từ, nỗi buồn nên đến dồn dập” đến bây giờ tôi mới cảm nhận được những gì người ấy suy nghĩ. Thà ngày nào cũng có những… Continue Reading