0

Tình yêu là không ai muốn bỏ đi – Lời mở đầu, Phan Ý Yên

Mùa hè năm 2012. Với tôi là một mùa hè hạnh phúc. Mỗi một ngày thức dậy đều cảm thấy niềm hi vọng hân hoan như thể đang muốn nuốt chửng lấy mình. Sài Gòn sau những cơn mưa đẹp… Continue Reading