0

TỌA ĐÀM “FREDERIC BEIGBEDER – GÃ CÔNG TỬ BỘT ĐỎNG ĐẢNH”

Chàng của mình quyến rũ không? Nhất định mình phải tham gia mới được. Có bạn nào đi cùng không? :X TỌA ĐÀM “FREDERIC BEIGBEDER – GÃ CÔNG TỬ BỘT ĐỎNG ĐẢNH” Nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt… Continue Reading