0

Cũng chẳng sao cả!

Kiểu như sáng nay nhận được lời chúc “Happy Birthday” – dù sao vẫn thích hơn là “Happy new year” – vì nói chung mình chẳng thích mới. Mọi người có vẻ mong cái mới đến chỉ vì nhiều cái… Continue Reading